hvezdna znameni

Thursday, March 13, 2008

Lev Muž

LEV MUŽ
(23. červenec až 23.srpen)

NESE KORUNU – ŽÁDNÉ PAROHY
Všechno na něm je zářící sebevědomí, jistota, dokonce důstojnost. Stojí stále ve středu a přijímá to milostivě jako největší samozřejmost, že každá žena mu lehá k nohám. Přitom je podivuhodné, že toto silné vystupování imponuje skutečně obrovsky. Tento muž působí jako magnet. Ženy to vědí. Ostatní muži se často ohromeně ptají: "Jak jen to dělá?" Řešení hádanky je, že nadělá vůbec nic. Je jednoduše zde. Jist si vítězstvím, opalizující, trochu tajuplný. Kolem něho se šíří veselost lehkost. On přináší slunce. A také má ještě rád sedět v inkoustu, mít těžkosti anebo sám být neatraktivní: muž ve lvu je přesvědčen, že působí neodolatelně, že představuje někoho zcela zvláštního a že patří k nejlépe vypadajícím mužům. Kdyby měl přesto jednou něco zkazit, pak nehledá vinu nikdy u sebe, nýbrž samozřejmě u druhých. Není náhodné, že v těžkých krizích teprve správně rozvine své velké kvality. Je muž, u něhož lze najít bezpečí.
Zamilovanost je u něj trvalý stav. Zcela velká láska jej docela dobře přepadá v životě do tuctu, přičemž věk nehraje vůbec žádnou roli. Jeho silné, osvědčené schopnosti v posteli jej vyznamenávají jako superpartnera mezi milovníky, ačkoli se svými vášněmi nikdy nenechá zcela uchvátit. Při vší ohnivosti zůstává vnitřně chladný. A co dělá, je nakonec dobře promyšlené a obezřelé, v neposlední řadě pro jeho permanentní strach, že bude znenadání chycen a ovládnut. Takže chce jen vědět, zda jeho partnerka je také zdravá a zda si vzala prášek. A pokouší se spočítat, zda jeho dobrodružství s ní skutečně nabízí to, co si od něj sliboval. Žena zůstává u něj drahocenným kusem ozdoby, který jej krášlí a zvyšuje jeho vážnost. Ale nikde nezáří drahokam třpytivěji než na jeho prsou. Jistě, skoro vždy vedle jiných rubínů a briliantů, které přicházejí a odcházejí. Přece ale tak šikovně obrácený ke světlu a jej tak velmi opatrován a tak znalecky ošetřován, že nikomu nezůstává skrytý. Každý, kdo jej vidí, může blednout závistí. Nikdo se k němu nesmí přiblížit. Láska a sex jsou pro muže ve lvu dvě zcela různé věci. Nezřídka dělá rozdíl mezi ženou, se kterou se nechá vidět a mezi skrytou milenkou, jež mu může splnit přání, která jemu samotnému nepřipadají tak docela bezpečná. U "princezny" se vysoko houpá, u zaplacené dívky ( děvky )se odreagovává. Často s velmi prapodivnými požadavky, které by nikdy nemohl přiznat své partnerce. Jednu způsobně líbá na čelo, ta druhá musí na všech čtyřech líbat jeho penis a polykat jeho semeno.

O TOM SNÍ MUŽ VE LVU
Nejsou to žádné orgie v harému a žádné scény s výměnou partnerů, které by zaměstnávaly jeho fantazii. To nikdy nepřipustí, ale v jádře není paša, za kterého se vydává. Kvalita je u něho výše než kvantita. Žena která jej zbožňuje, je ta nejkrásnější, jedinečná, nejdokonalejší. Ve svém snu cválá na sněhobílém koni korunovační halou svého zámku. Hala je zaplněna mnoha sty žen. Všechny jsou nádherné, všechny nahé. Pro něho- vládce byly shromážděny ty nejkrásnější ženy země. Nyní má učinit svou volbu. Jednotlivě přistupují před jeho trůn a natahují k němu ruku: "Vezmi si mě. Budu tě hýčkat. Ode mne můžeš mít vše." Ale on potřásá hlavou. Není mezi nimi žádná, která by v sobě spojovala všechny jeho představy. Zlostně je posílá pryč. Tu padne jeho pohled na ženu, která se skryla zcela vzadu v sále. Je zahalena do bílého závoje a zdráhá se jej zcela veřejně odložit. Pokyne krásce. A ona pomalu, váhavě přichází blíže. Její rysy jsou ušlechtilé, v jemných liniích. Její tělo je štíhlé, hrdé. Její údy jsou prozářeny světlem. On je nadšen. Ale jeho vyvolená se ukazuje jako odmítavá. Teprve když poslal pryč své služebnictvo a přátele, uvolňuje závoj, jeden po druhém. Docela pomalu, svůdně, půvabně. A pak se postaví před něj. Její plná ňadra se chvějí. Dlouhé nohy se třesou. Přece se směje. A oči jí září. Není pochyb, že zdolala jeho osobnost. On nyní volá služebnou. Nevěsta je vykoupána v oslím mléce a potřena drahými mastmi. Voní levandulí a jasmínem, když k ní sestupuje a objímá ji. Nese ji do měkkých peřin, kde jej ona svléká a laská. Nebesa postele se zatahují. To, co následuje, je tak kouzelné, že to najednou nedovede vymalovat ani fantazie králova.

TAK MILUJE MUŽ VE LVU
Potřebuje správnou náladu, správnou hodinu. Zadní sedadlo jeho vozu je pro něj právě tak málo představitelné, jako hodinový hotel nebo místo, na němž by mohl být pozorován. Milostný akt musí mít styl. A on lev, musí při něm zůstat na svém trůnu. Pak očekává od své partnerky, že všechno může zmůže a prokáže mu každou službu. Neměla by na sebe brát iniciativu, mohlo by to zranit jeho pýchu, ale spíš uhádnout jeho myšlenky, a nabízet se vším myslitelným způsobem. On sám od sebe nebude nikdy o nic prosit, ani nebude navrhovat odvážnou polohu. Ale když ji ona šikovně naaranžuje, ochotně přistoupí na vše. Odkládá své šaty ještě dřív, než svlékne její a kochá se jejími obdivnými pohledy. A pak oslavuje lásku a je tím vzrušenější, čím zřetelněji mu ona dovede ukázat, jak je dobře stavěný, jak je potentní. Bez přestání ji pobízí, aby mu to ukázala. Nadává jí a užívá při tom ta nejšpinavější označení, která ho napadají. Mění sílu a tempo, až se nakonec dostane mimo kontrolu a málem ji pod sebou rozdrtí. Pod sebou- to se rozumí, lev ovládá scénu. On je pánem, též při milostné hře. Když je po všem, není s ním řeč po celé minuty. V tomto okamžiku vůbec neoceňuje žádné hlazení, nebo stimulaci k novým činům. Vnímal by to jako znamení toho, že zklamal. Krom zvláštních stavů nálad, nemá vůbec rád žádná opakování: kdo jedl , a to tak královsky u lva, ten je sytý. Král miluje jen jednou, ale to tak intenzivně, že již nezbývají žádná přání. Vlastně by měl muž ve lvu nejraděj, kdyby se z každého milostného aktu stala ta nejvzrušenější scéna z westernu nebo z kriminálky. Má rád hříčky přestrojení a rozdělení rolí. Tak obzvláště rád hraje přísného učitele, který musí " bohužel" potrestat neposlušnou malou žákyni. Též historické scény á la Nero nebo Ivan Hrozný hraje rád. Často je to všechno tak zábavné a obveselující, že se přitom sexualita ztrácí ve prospěch nejvybranější erotiky.

TO OČEKÁVÁ MUŽ VE LVU OD SVÉ PARTNERKY
Je tak vybíravý, že musí často přihlížet, jak dámy jeho srdce jedna po druhé nacházejí jiné partnery. To ho pak tak bezmezně roztrpčuje, že se stává ještě větším egoistou a též v milostných věcech myslí už jen na zisk a přednosti ( výhody). Skutečně lze tímto způsobem odhadnout mnohého lva. A jeho dřívější přítelkyně hořce litovaly toho, že se nepokusily trpělivěji přijmout jeho svéráz. Existuje přece sotva něco jednoduššího, než dirigovat lva. Jeho partnerka musí být půvabná, pěstěná a obletovaná. Jeho pozornost lze nejsnáze dobít ze strany muže , byť by to byl vlastní bratr. Ihned se mu vnucuje pocit: ona vidí jenom mě. Zřetelné upřednostňování, spojené se záměrnou zdrženlivostí, jej jistě vyláká z ústraní. Potřebuje odpor, přitom ale zároveň vědomí: vytvořím jej já. To platí také pro intimní atmosféru. Lev nemiluje žádnou plochou nahotu, u níž již nic nelze odhalovat. Jeho klenot potřebuje správný design ( zarámování) a musí mít co nejlepší balení (musí být co nejlépe zahalen). Proto je zcela u vytržení ze závojů, průhledných nočních košil, z rajcovního spodního prádla, podvazků, nebo též z řetízku na kyčlích. Milenka je jeho milostnou souložnicí a bohyní. Měla by mu věnovat především jeho mužnosti mnoho a vydatné něžnosti, ale zároveň jej v okamžiku nejvyšší vášně silně kousat a škrábat. Jeho vlastní erotogení zónou jsou záda, kterým nikdy není dost masáže, tření, kartáčování a líbání. V jádře je muž ve lvu jednoduchý, přímočarý typ. Pro ženu, která jej chápe, je báječným partnerem.

Labels: